Allmøter for ansatte i nye Narvik kommune

Allmøtet i Narvik tirsdag 3. desember avlyses.

Oppdatert:

På grunn av værsituasjonen i Narvikregionen avlyses allmøtet som var planlagt til 14.00 tirsdag 3. desember i kinosalen

Det er ventet trafikale utfordringer og værskifte i hele regionen. Etter flere dager med mye snø har vi nå mildvær og regn i vente.

Det vil ikke være hensiktsmessig at mange av oss reiser i trafikken akkurat i dag.

Vi kommer tilbake med mer informasjon om når det blir ny dato for allmøte!

Narvik kommune har satt krisestab i forbindelse med værsituasjonen, samtidig som beboere som bor mellom bommene i Beisfjord evakueres.

Allmøtene i Ballangen og Kjøpsvik 3. og 4. desember går foreløpig som planlagt.

---------------

Møtene vil bli tatt opp og publisert på intranett.narvik.kommune.no for ansatte som ikke har anledning til å delta.

1 januar 2020 nærmer seg med stormskritt, og i den forbindelse inviterer vi til allmøter for alle ansatte i det som snart er nye Narvik kommune!

  • Narvik 3. desember 14.00-15.30 - Kinosalen
  • Ballangen 4. desember 14.00-15.30 - Ballangen Flerbrukshall
  • Kjøpsvik 5. desember 14.00-15.30 (Stetind Hotell)

Alle har en invitasjon i sin Google-kalender til hver av de tre møtene, og oppfordres til markere for hvilken dag de planlegger å delta (@narvik.kommune.no adressen - Google-kalender!)

Formålet med allmøtene er å informere om helt konkrete og praktiske ting i forbindelse med etableringen av nye Narvik kommune. Målet er et opplegg som gir svar på praktiske spørsmål om vår felles hverdag fra 1. januar.

Rådmann, prosjektorganisasjon, tillitsvalgte, kommunalsjefer og noen enhetsledere vil være tilstede for å både informere og besvare spørsmål.

Alle oppfordres til å forberede seg for å kunne stille spørsmål!

Agenda:

  • Rådmann Lars Skjønnås

Hvor langt har vi kommet
Hva rekker vi før 1. januar
Hva må vi gjøre etter 1. januar

  • HR

HRs rolle som støtte for ansatte og enhetsledere

  • IT

Digitale verktøy
Kurs/brukerstøtte

  • Lønn
  • Fremtidens servicetorg