Allmøter for ansatte: - Tysfjord, Narvik og Ballangen kommuner legges ned. Vi bygger en ny kommune

Klikk for stort bildeProsjektorganisasjonen for nye Narvik kommune har tatt initiativ til allmøte for ansatte i Ballangen, Narvik og Tysfjord kommuner.

Formålet er å gi de ansatte oppdatert informasjon på fremdriften i kommunesammenslåingen, og ikke minst gi de ansatte mulighet til å komme med eventuelle spørsmål og innspill til arbeidet med å bygge ny kommune.

Onsdag 3. april ble det gjennomført allmøte i Ballangen kommune, i flerbrukshallen, mens det 4. april ble gjennomført allmøte for de ansatte i Tysfjord kommune.

9. og 10. april ble det gjennomført allmøter for de ansatte i Narvik kommune, på Aurora Kino Narvik.

Klikk for stort bilde

 

 

 

  • Flere av spørsmålene de ansatte har er det ikke svar på enda. Tysfjord, Narvik og Ballangen kommuner legges alle ned, og en ny kommune bygges opp fra grunnen av - nye Narvik kommune. Den kommunen er ikke bygd ennå. Det arbeidet pågår nå, sier prosjektleder for nye Narvik kommune, Viggo J. Dale.

Prosjektleder Viggo J. Dale har orientert om fremdriften i prosessen med å bygge en ny kommune. I samarbeid med hovedtillitsvalgt og personalleder i Ballangen og Tysfjord har de ansatte også blitt orientert om omstillingsavtalen.

Klikk for stort bilde

 

 

Rådmann for nye Narvik, Lars Skjønnås, fortalte sine tanker med jobben som gjøres i de tre kommunene nå.

Med seg til allmøtene i Ballangen og Tysfjord hadde Skjønnås et tydelig budskap til de som har sett for seg at gamle Narvik kommune skulle “ta for mye plass” i nye Narvik kommune:

  • Reform handler ikke om sentralisering. Det er ingen logikk i å skulle samle alle i sentrum av Narvik by heller. Sammen kan vi få til positiv utvikling, og sammen betyr hele regionen, var et av budskapene fra Lars Skjønnås.

Klikk for stort bilde

 

 

På allmøtene ble omstillingsavtalen presentert, et sentralt dokument for de kommunalt ansatte, som forteller hva som blir å skje med arbeidsplassene deres i kommunesammenslåingen.

Hele omstillingsavtalen kan leses her.

  • Det er mange spørsmål vi ikke har svar på ennå, for det er fortsatt mye som ikke er avgjort og avklart, sier Ingunn Foshaug, personalleder i Tysfjord kommune.
  • Ansatte har etterspurt informasjon om prosessen. Vi har kanskje ikke alle svarene, men nå har vi fortalt de ansatte hva som har blitt gjort til nå, sier Foshaug.

Hovedtillitsvalgt for de ansatte i Ballangen kommune, Elin Kvanmo, forteller at de ansatte i Ballangen hadde få spørsmål i forbindelse med prosessen så langt.

  • Det var kanskje det første allmøtet for de ansatte, men vi ansatte har blitt både informert og involvert i prosessen så langt. De fleste har også forståelse for at noen av spørsmålene de kanskje har nå er ikke avklart enda, sier Elin Kvanmo.

Klikk for stort bilde

 

 

Ansatte som ikke hadde anledning til å være tilstede på et av møtene kan se allmøtet i Tysfjord kommune i opptak. Innholdet i alle de tre allmøtene er det samme.

Prosjektorganisasjonen for nye Narvik kommune vil etter hvert ta initiativ til møter for å involvere både innbyggere og næringsliv i regionen.