Arbeidet med samisk kultur, identitet og samfunnsliv har startet

Klikk for stort bildeHvordan skal samisk kultur, identitet og samfunnsliv forvaltes i nye Narvik kommune.

12. mars var det oppstartsmøte som markerte starten på arbeidet med hvordan delprosjektet samisk kultur, identitet og samfunnsliv skal utformes.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Sametinget inviterte til møtet. Med på møtet var medlemmer fra fellesnemnda for nye Narvik, Tysfjord kommune og nye Hamarøy kommune. Kunnskapsdepartementet deltok også.

Klikk for stort bilde

 

 

Lars Filip Paulsen, ansvarlig for delprosjektet og enhetsleder for kultur, næring og utvikling i Tysfjord kommune sier møtet gir et godt utgangspunkt for arbeidet i delprosjektet.

- Det var viktig med et slikt møte for å diskutere prinsipielle forhold før vi går i gang med arbeidet i delprosjektet, sier Lars Filip Paulsen.

Delprosjektet har blant annet følgende mål og oppgaver:

  • Kartlegge status for samisk kultur, identitet og samfunnsliv
  • Utarbeide forslag til håndtering av samisk kultur, identitet og samfunnsliv i nye Narvik kommune

Klikk for stort bilde

 

 

I første omgang skal delprosjektet utarbeide et kunnskapsgrunnlag slik at det politiske nivået kan ta stilling til hvordan samisk kultur, identitet og samfunnsliv skal forvaltes i nye Narvik kommune.

Spørsmålet politisk nivå skal ta stilling til etter hvert er altså hvilket nivå skal nye Narvik kommune legge seg på når det gjelder forvaltning av samiske kultur, identitet og samfunnsliv.

Klikk for stort bilde