Ballangen, Narvik og Tysfjord går alle inn i nye Narvik med budsjett i balanse

Klikk for stort bilde24. april var det møte i fellesnemnda med særskilt fokus på økonomi. Ballangen, Tysfjord og Narvik kommuner kunne alle presentere budsjetter for 2018 i balanse.

Knut Einar Hanssen, rådmann i Ballangen kommune, kunne fortelle at i regnskapet for 2018 har Ballangen satt av penger til å betale siste rest av tidligere års overforbruk.

  • Vi har gjenvunnet økonomisk kontroll i Ballangen, sier rådmann Knut Einar Hanssen.

Samtidig har Ballangen fortsatt en liten pott penger igjen for 2019. Knut Einar Hanssen kunne fornøyd fortelle om stor grad av lojalitet for det økonomiske arbeidet i Ballangen.

Klikk for stort bilde

 

 

Økonomisjef Sølvi A. Simonsen i Narvik kommune kunne også fortelle om en positiv bunnlinje for 2018.

Kay Meløysund, assisterende rådmann i Tysfjord kommune orienterte fellesnemnda om status i Tysfjord, og kunne fortelle at både regnskapet for 2018 og tallene for første del av 2019 har en ting til felles.

  • Ingen kostnadsøkninger, kun reduksjoner, meldte Kay Meløysund.

Samtidig konstaterte Ballangen, Narvik og Tysfjord at de har alle utfordringer å ta tak i.

Staten har gjort beregninger som viser at de forventer at nye Narvik kommune har potensiale til å drifte 30 millioner kroner rimeligere enn Ballangen, Narvik og Tysfjord gjør hver for seg. Det samtidig som både staten og lokale forventninger i alle de tre kommunene som nå bygger nye Narvik forventer eventuelle endringer i tjenesteproduksjonen overfor innbyggerne å enten være på samme nivå som i dag eller bedre.

Klikk for stort bilde

 

 

Fellesnemnda har et spesielt ansvar for budsjett og økonomiplanen for 2020. Prosessen med å lage nytt budsjett er annerledes nettopp på grunn av arbeidet med å bygge nye Narvik. Fellesnemnda skal lage grunnlaget for det kommende budsjettarbeidet, og det betyr at politikerne har en mer aktiv rolle enn de har i ordinære budsjettprosesser.

Tysfjord, Narvik og Ballangen kommuner legges alle ned, og en ny kommune bygges opp fra grunnen av - nye Narvik kommune.

Fra 1. januar 2020 bor vi alle i det som skal bli nye Narvik kommune. Den kommunen er ikke bygd ennå. Det arbeidet pågår nå.

Budsjettarbeidet startet med en orientering for politikerne om regnskapet for 2018, og status for første del av 2019. Deretter er det lagt opp til flere arbeidsmøter hvor politikerne skal gi tilbakemeldinger på flere ulike problemstillinger.

I stor grad handler det både om hva prioriteringene for nye Narvik kommune skal være, men også hvordan ulike problemstillinger kan løses.

  • Det er viktig at vi alle har et felles ståsted når vi skal lage budsjettet. Hva er situasjonen i dag, og hva er utfordringene vi står overfor. Tre budsjetter skal bli et budsjett, og alle de tre kommunene har prioritert forskjellig, sier Viggo J. Dale, prosjektleder.

Spørsmålene politikerne tok stilling til var blant annet:

  • Er det behov for omstilling?
  • Har det kommet frem opplysninger i presentasjonene fra Ballangen, Narvik og Tysfjord kommuner det er viktig å ha med seg videre?
  • Lag en liste over utfordringer.

Fellesnemndas møter sendes direkte på Youtube. Der kan du også se møtet fra 24. april i opptak.

 

Dette er presentasjonene som ble vist på fellesnemndas møte 24. april: