Dere med det daglige ansvaret vet hvor skoen trykker

Klikk for stort bildeSlik bygges helse, omsorg og sosial i nye Narvik kommune.

Delprosjektene som til sammen bygger nye Narvik kommune har levert første del av arbeidet de skal gjøre frem mot 1. januar 2020, når Ballangen, Narvik og Tysfjord kommuner er lagt ned og nye Narvik kommune er opprettet.

Her kan du lese mer om det omfattende kartleggingsarbeidet som er gjennomført.

Delprosjektet for helse, omsorg og sosial er på flere måter et av de større delprosjektene, både i mengden og antall tjenester de leverer til innbyggere, og antallet ansatte.

For neste fase i kommunesammenslåingen har delprosjekt helse, omsorg og sosial opprettet fem faggrupper, som alle skal fordype seg innenfor begrensede områder. Faggruppene skal lage forslag til hvordan tjenesteproduksjonen innen helse, omsorg og sosial kan leveres i fremtiden.

Ansatte fra flere forskjellige fagfelt har i løpet av mars måned sett på hvordan man kan levere tjenestene. I første omgang handler det om å sørge for at alle tjenestene som må leveres, faktisk blir levert også når nye Narvik kommune er et faktum 1. januar 2020.

Her kan du se en oversikt over medlemmene i faggruppene, og arbeidsområdene deres.

Her kan du lese mer om delprosjektet for helse, omsorg og sosial.

De fem faggruppene har nå levert sine forslag og tanker rundt hvordan helse, omsorg og sosial kan bygges opp i nye Narvik kommune. Delprosjekt-gruppen og prosjektorganisasjonen for  nye Narvik kommune deltok da faggruppene presenterte sine forslag.

Både prosjektleder Viggo J. Dale og leder for delprosjektet for helse, omsorg og sosial, Heidi Eriksen Laksaa er imponert over arbeidet faggruppene har lagt ned i løpet av mars måned.

  • Alle faggruppene har jobbet grundig med prinsippene rundt tjenestene vi leverer. Det er en tanke bak forslagene fra alle faggruppene, og det betyr mye når vi i delprosjektet nå skal lage et konkret forslag og alternativer for organiseringen av tjenesteproduksjonen, sier Heidi Eriksen Laksaa.

Klikk for stort bilde

 

 

  • Dere med det daglige ansvaret vet hvor skoen trykker. Vi kjører hele prosjektet fra bunnen og oppover. Med et slikt opplegg ønsker vi å få innspill fra selve produsentene av tjenestene til hvordan vi kan bygge nye Narvik kommune, sier Viggo J. Dale, prosjektleder.
  • Helse, omsorg og sosial er en stor del av nye Narvik kommune, og det er ikke enkelt å finne løsninger for en ny kommune som blir så stor geografisk som nye Narvik kommune blir. Derfor setter vi stor pris på jobben dere som faggrupper har gjort. Dere har lagt mye tid og energi i arbeidet, sier Viggo J. Dale.

Klikk for stort bilde

 

  • Faggruppene har jobbet veldig bra, dette ble enda bedre enn forventet. Det er komplisert arbeid både å sette seg inn i og å se tre kommuner som en, sier Andre Kimsaas, helse og omsorgssjef i Ballangen kommune.

Kimsaas er et av medlemmene i delprosjekt-gruppen for helse, omsorg og sosial.

  • Faggruppene har gjort gode refleksjoner, og arbeidet de har gjort er detaljert. Dybdedykket faggruppene har gjort i hver sine fagområder gjør at arbeidet vi som delprosjekt skal gjøre blir gjennomførbart, sier Andre Kimsaas.

I løpet av april skal delprosjekt-gruppen for helse omsorg og sosial gå gjennom forslagene fra faggruppene, for å sy sammen et omforent forslag og alternativer de skal presentere til prosjektorganisasjonen for nye Narvik kommune.