Dette ble vedtatt i fellesnemndas møte 26. februar

Klikk for stort bildeFlere saker som vil ha betydning for hvordan den nye kommunen blir å se ut ble vedtatt på møtet i Fellesnemnda.

En ny kommune skal bygges opp fra grunnen av, og fellesnemnda er det styrende organ for opprettelsen av den nye kommunen. Fellesnemnda har det øverste politiske ansvaret for både forberedelsene og arbeidet med etableringen av Nye Narvik kommune.

Her kan du lese mer om nøyaktig hva fellesnemnda er.

26. februar var det fellesnemnd for Nye Narvik kommune.


Flere saker som vil ha betydning for hvordan den nye kommunen blir å se ut ble vedtatt på møtet i Fellesnemnda.


I innsynsportalen kan du lese det komplette sakskartet og innstillingene til vedtak. Det vil bli oppdatert med protokoll og vedtak etter hvert.

  • Geir Are Nyeng fra PwC presenterte og leverte sluttrapport på deres forslag til politisk og administrativ organisering. Fellesnemnda tok saken til orientering. Her kan du lese mer om forslagene til politisk og administrativ organisering i Nye Narvik kommune.
  • Prosjektleder Viggo Dale orienterte om status i sammenslåingen, blant annet foreløpig fremdrift i alle delprosjektene. Selve statusrapporten kan du lese her. Statusrapporten ble tatt til orientering.
  • Revidert prosjektbudsjett for prosjekt Nye Narvik ble lagt frem for fellesnemnda. Etter et endringsforslag ble budsjettet vedtatt. Endringen gikk ut på at saken om kultursatsningen ble flyttet til udisponerte midler, og utsatt til neste møte i fellesnemnda.
  • Fellesnemnda vedtok enstemmig å bevilge midler for etablering av felles system for kunderegister for eiendomsskatt, festeavgift, feiing, vann og avløpsgebyrer med mer.

Klikk for stort bilde