Felles politisk møte

Klikk for stort bildeDe politiske partiene inviterte mandag 11. mars prosjektorganisasjonen for nye Narvik kommune til et felles politisk møte i Ballangen.

Invitert var folkevalgte i alle tre kommunestyrene i Ballangen, Narvik og Tysfjord.

  • Dette er så viktige spørsmål at vi ønsker at ikke bare vi i fellesnemnda er orientert om kommunesammenslåingen og organiseringen av den nye kommunen, men alle vi som er folkevalgt.

Klikk for stort bilde

Slik innledet Mona Nilsen møtet. Selv sitter hun i fellesnemnda, og er blant de de folkevalgte som har fulgt prosessen så langt tett.

 

Prosjektleder for nye Narvik kommune, Viggo Dale, orienterte politikerne om hvor prosjekt Nye Narvik 2020 står i dag.

Kommunestyrepolitikerne ble presentert rapporten PwC har utarbeidet, som skisserer alternativer for politisk og administrativ organisering av nye Narvik kommune.

Klikk for stort bilde

 

 

 

Administrativ organisering skal vedtas på fellesnemndas møte i Ballangen 26. mars. Da starter arbeidet med å fylle modellen med innhold. Foreløpig skal kun overordnet nivå vedtas, altså hvilke etater og hvor mange etater det skal være i nye Narvik kommune. Frem mot sommeren skal de rammene fylles med innhold.

Fra 26. mars og frem til sommeren vil politisk nivå bli involvert på en grundigere måte, rundt den politiske organiseringen av nye Narvik kommune.

Klikk for stort bilde

 

 

Prosjektorganisasjonen vil også i den perioden legge til rette for at det politiske nivået har prosesser hvor de får anledning til å fylle den politiske delen av nye Narvik kommune med innhold.

Hvordan nye Narvik kommune skal organiseres politisk vil være et valg for fellesnemnda i nye Narvik kommune uten innstilling fra prosjektorganisasjonen.

Klikk for stort bilde