Fellesnemndas møte 26. februar

26. februar 2019 var det nytt møte i fellesnemnda. Dette var sakene som ble tatt opp.

Fellesnmenda har det øverste politiske ansvaret både for forberedelsen og arbeidet med etableringen av nye Narvik kommune. Fellesnemnda kan også beskrives som et interim kommunestyre.

På prosjekt Nye Narvik 2020s hjemmesider kan du lese mer om nøyaktig hva fellesnemnda er. I møteportalen kan du lese hele sakskartet og se møteinnkallingen. Møtet 26. februar ble holdt i Norcems klubbhus i Kjøpsvik.

Møtet ble sendt direkte - klikk her for å se møtet i opptak.

Blant annet skal disse sakene opp:

  • Kommuneadvokaten vil orientere om status på søksmålet mot Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
  • Fellesnemnda vil få en kort orientering om status i arbeidet i alle de ulike delprosjekt-gruppene.
  • PwC leverer og presenterer deres sluttrapport med forslag til både politisk og administrativ organisering av Nye Narvik kommune
  • Kultursatsing mot ny kommune
  • Revisjon av prosjektbudsjettet
  • Grunnlag for forhandlinger om tjenesteytingsavtale mellom Nye Narvik kommune og Nye Narvik kirkelige fellesråd
  • Prosjekt Nye Narviks bruk av Kommuneadvokaten i Narvik
  • Etablering av kunderegister (KOMTEK)