Fellesnemndas møter sendes direkte - her kan du følge med

Alle møtene i fellesnemnda for nye Narvik sendes direkte på fellesnemndas egen Youtube-kanal.

Her kan du se møtene både direkte og i opptak.