Forskningsinstitutt skal lage kunnskapsgrunnlag om samiske forhold i nye Narvik kommune

Klikk for stort bilde  Rapport presenteres for fellesnemnda 2. oktober.


Ballangen, Narvik og Tysfjord kommuner legges ned, og en ny kommune bygges opp fra grunnen av – nye Narvik kommune.

Arbeidet med å bygge nye Narvik kommune er delt opp i en rekke ulike delprosjekter som alle tar for seg ulike fagområder.

I forbindelse med arbeidet i delprosjektet for samisk kultur, identitet og samfunnsliv skal det forskningsinstituttet NORCE (Norwegian Research Centre) utarbeide en utredning vedrørende samiske forhold i nye Narvik kommune.

Formålet er å sitte igjen med et kunnskapsgrunnlag for diskusjoner, vurderinger og beslutninger om hvordan samisk kultur, identitet og samfunnsliv kan håndteres i nye Narvik kommune.

Arbeidet skal resultere i en rapport som presenteres for fellesnemnda for nye Narvik kommune
og kommunaldepartementet 2. oktober 2019.

Sametingspresident Ailo Keskitalo besøker fellesnemnda for nye Narvik kommune 2. oktober. Formålet med besøket er å informere om det samiske språkforvaltningsområdet samt tilhørende ordninger og virkemidler.

Det har blitt gjennomført gruppeintervjuer i de tre kommunene innen både ulike fagområder og politisk nivå. Det har også blitt gjennomført gruppeintervjuer med samiske institusjoner og organisasjoner i det som blir nye Narvik kommune.

Prosjektteamet består av tre forskere ved NORCE, som alle har tilhold i nord og kjenner samiske problemstillinger inngående fra tidligere forskningsaktivitet i regionen, Vigdis Nygaard og Bård Kårtveit som holder til i Alta, og Jan Åge Riseth som holder til i Narvik. Vigdis Nygaard vil fungere som prosjektleder. Riseth (som bor i Narvik) og Kårtveit (som er fra Hamarøy) har inngående kunnskap om det geografiske området.