Første del av arbeidet med å bygge nye Narvik er gjennomført: Nesten alt er kartlagt

Klikk for stort bildeFørste del av arbeidet med å bygge en ny kommune er gjennomført - noe så enkelt og samtidig viktig som en omfattende kartlegging av dagens tre kommuner.

Tysfjord, Narvik og Ballangen kommuner legges alle ned, og en ny kommune bygges opp fra grunnen av - nye Narvik kommune.

Fra 1. januar 2020 bor vi alle i det som skal bli nye Narvik kommune. Den kommunen er ikke bygd ennå. Det arbeidet pågår nå.

  • Hvilke tjenester produseres og hvordan er de organisert i dag? 
  • Hvor mange jobber i de forskjellige kommunale enhetene?
  • Hva er utfordringene med dagens organisering av kommunene - hvordan kan utfordringer løses i den nye kommunen?

Dette er bare noen av spørsmålene det har vært arbeidet med.

Det omfattende kartleggingsarbeidet var første bestilling fra prosjektorganisasjonen for nye Narvik kommune til alle delprosjektene i Prosjekt Nye Narvik 2020. Et stort antall ansatte i alle de tre kommunene har lagt ned et omfattende stykke arbeid for å gjennomføre kartleggingen.

Kartleggingsrapportene er først og fremst ment som arbeidsdokumenter, og danner grunnlaget når delprosjektene starter opp fase 2. Da skal blant annet selve tjenesteproduksjonen i nye Narvik planlegges. I tillegg vil kartleggingsrapportene være viktige dokumenter for ettertiden - det har aldri blitt gjort en slik omfattende kartlegging av tjenesteproduksjonen i Ballangen, Tysfjord og Narvik kommuner.

  • Det er et imponerende arbeid som ligger bak alle kartleggingsrapportene. Det var også et helt nødvendig arbeid. Vi kan ikke begynne å bygge en ny kommune uten å vite hva vi har i dag, sier Viggo J. Dale, prosjektleder for nye Narvik kommune.
  • Også det helt enkle er viktig for arbeidet som nå starter opp. Det er ikke nødvendig med tre separate avtaler for leverandør av binders, for å nevne et eksempel.

Helt konkret er det arbeidet delt opp i delprosjekter, som alle har ansvar for hver sine fagområder. 

I tiden fremover vil alle de ulike delprosjektene bli presentert på www.nyenarvik.no, under fanen Delprosjekter.