Har du en ide til noe kulturelt - på tvers av gamle kommunegrenser? Da har nye Narvik penger til deg

Klikk for stort bildePå fellesnemndas møte 26. mars ble blant annet innstillingen for kultursatsing inn mot ny felles kommune vedtatt. Inntil to millioner kroner ble bevilget til et kulturprogram frem mot 2020.

Tysfjord, Narvik og Ballangen kommuner legges alle ned, og en ny kommune bygges opp fra grunnen av - nye Narvik kommune.

Fra 1. januar 2020 bor vi alle i det som skal bli nye Narvik kommune. Den kommunen er ikke bygd ennå. Det arbeidet pågår nå.

Et av målene med kultursatsingen er å mobilisere befolkningen gjennom kulturarrangementer.

Prosjektet har som mål å skape et fellesskap, forståelse og identitet gjennom flere arrangementer i hver kommune, felles møteplasser og en “finale” og en start på 2020 med Nye Narvik.

Et viktig punkt i kultursatsingen er en søkbar tilskuddsordning for lag og foreninger. I anslaget til budsjett er det satt av 200 000 kroner myntet på lag og foreningers forslag.

Arbeidsgruppen for kultursatsing vil komme tilbake med mer informasjon om tilskuddsordningen på et senere tidspunkt, blant annet kriterier for å søke, og hvordan man søker.

Klikk for stort bilde

 

 

Fra saksutredningen:
Det vil bli arrangert workshop i de tre kommunene for å få flere ideer til arrangement, samt lage en søkbar tilskuddsordning til lag og foreninger.

Her kan du lese mer om hva som ble vedtatt på fellesnemndas møte 26. mars.

På fellesnemndas Youtube-kanal kan du se møtet i opptak.

Fellesnemnda bevilget inntil kroner 2 000 000, to millioner kroner, til programmet for årene 2019-2020. Fellesnemnda skal holdes løpende orientert om programmet etter hvert som det blir til. 

Her kan du lese hele saksutredningen.

Det planlegges også å markere Nye Narvik ved flere kulturarrangementer i løpet av 2019. 

Det er etablert en styringsgruppe som består av kommunepolitikere fra Ballangen, Narvik og Tysfjord: Geir-Ketil Hansen, leder, Emma Kristensen og Tommy Nymo. Det er også satt ned en prosjektgruppe som består av Elisabeth Storjord, prosjektleder, Gaute Skoglund og Lars Filip Paulsen og Randi Melgaard.

Klikk for stort bilde