Høring – nye adressenavn

I forbindelse med kommunesammenslåing mellom Narvik kommune, Ballangen kommune og Tysfjord kommune vil en del adressenavn, navn på veger og gater, måtte endres. Dette fordi det er 20 like adressenavn i de 3 kommunene som skal slås sammen. Når kommuner slås sammen er det viktig å unngå - ikke bare like adressenavn, men også adressenavn med likelydende uttale. Klare og entydige adresser skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte skal kunne finne frem til bygninger og boliger, eller andre steder som det er viktig å finne frem til.

I Narvik kommune er det seks adressenavn som må omadresseres:

  • Kleivaveien
  • Liveien
  • Myrveien
  • Skoleveien
  • Snarveien
  • Storfjellveien

I vedlegget er forslag til nye adressenavn beskrevet.

 

Anmodning om uttalelse

Dersom du har kommentarer, eventuelt alternative forslag vil vi være takknemlig for å få en høringsuttalelse innen 08.08.2019. Uttalelse sendes til Narvik kommune, Areal- og samfunnsutvikling. Postboks 64, 8501 Narvik. Eller pr. e-post: postmottak@narvik.kommune.no