Hvordan skal prosessen rundt kommunevåpen for nye Narvik håndteres?

Klikk for stort bilde26. mars 2019 er det nytt møte i fellesnemnda. Dette er sakene som skal opp.

En ny kommune skal bygges opp fra grunnen av, og fellesnemnda er det styrende organ for opprettelsen av den nye kommunen. Fellesnemnda har det øverste politiske ansvaret for både forberedelsene og arbeidet med etableringen av Nye Narvik kommune.

Sted for fellesnemnda roterer. 26. februar var møtet i Tysfjord, 26. mars har fellesnemnda møte i Ballangen kommune.

Her kan du lese mer om nøyaktig hva fellesnemnda er.

Flere saker som vil ha betydning for hvordan den nye kommunen blir å se ut skal opp i fellesnemndas møte i Ballangen 26. mars 2019.

Blant annet skal fellesnemnda ta stilling til hvordan prosessen rundt kommunevåpen for nye Narvik kommune skal håndteres fremover.

I innsynsportalen kan du lese det komplette sakskartet og innstillingene til vedtak. Det vil bli oppdatert med protokoll og vedtak etter møtet.

Blant annet er følgende på sakskartet:

  • Overordnet politisk og administrativ organisering av nye Narvik kommune
  • Videre prosess kommunevåpen for nye Narvik kommune
  • Kultursatsing mot ny kommune
  • Budsjettprosess for nye Narvik 2020-2023
     

Fellesnemndas møte vil bli sendt direkte på Youtube. Klikk her for å følge direktesendingen.