INNKALLING Fellesnemnd for kommunesammenslåing Narvik, Ballangen og Tysfjord

Klikk for stort bilde 

Møte dato :   24.09.2019 kl. 10:00

Møtested:     Ballangen rådhus

Tirsdag 24. september klokken 10.00 er det nytt møte i fellesnemnda for nye Narvik kommune. Møtene rullerer mellom Ballangen, Tysfjord og Narvik.

Møtet 24. september finner sted i kommunestyresalen på rådhuset i Ballangen.

Direktelenke til fellesnemndas møte på Youtube.

Sakspapirene finner du i innsynsportalen.

Orienteringer:

  1. Jasska/Trygg v/ Tor Erik Rønne (30 min inkl spørsmål)
  2. Legesamarbeid/Legevakt/Ambulanse v/ Astri Schøning (20 min inkl spørsmål)
  3. Ballangen Utvikling v/ Per Kristian Arntzen (10 min inkl spørsmål)
  4. Eierskapsmeldinger kommunale KF/AS/IKS v/ Lars Skjønnås (10 min inkl spørsmål)
  5. Budsjett og økonomiplan 2020 – 2023 (20 min inkl spørsmål)

Sakliste:

038/19 Statusrapport 9 - fellesnemnda nye Narvik
039/19 Budsjett 2020 og Økonomiplan 2020-2023 arbeidsopplegg
040/19 Ny brannstasjon i nye Narvik kommune
041/19 Nytt helsehus i nye Narvik kommune
042/19 Reglement for klagenemnda
043/19 Reglement for folkevalgtes rett til innsyn i saksdokumenter
044/19 Reglement for eldrerådet
045/19 Reglement for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
046/19 Reglement for ungdomsård
047/19 Oppstart av kommuneplan for nye Narvik og høring av planprogram
048/19 Politisk organisering i nye Narvik kommune