Kommunestyremøte 12. desember 2019

Torsdag 12.12.2019 klokken 10.00 møtes Narvik kommunestyre i bystyresalen på rådhuset i Narvik.

På møtet behandles en lang rekke saker, blant annet i forbindelse med etableringen av nye Narvik kommune, inkludert Narvik kommunes økonomiplan for årene 2020-2023.
Saksdokumenter til alle politiske møter finner du på innsynsportalen.

Direktelenke til sakskartet og alle saksdokumentene til kommunestyrets møte den 12.12.

Merk at kommunestyret for Narvik kommune er det folkevalgte organet for nye Narvik kommune. Bystyret i Narvik er for gamle Narvik kommune.

Ballangen, Narvik og Tysfjord kommune legges ned, og en ny kommune bygges opp fra grunnen av - nye Narvik kommune.