Kommunestyret for nye Narvik konstitueres 17. oktober

Klikk for stort bilde Narvik kommunestyre avholder konstituerende møte torsdag 17. oktober 2019 kl. 13.00 i bystyresalen, Narvik rådhus.

 


Når nye Narvik kommune etableres avvikles Ballangen, gamle Narvik og Tysfjord kommuner. Det betyr blant annet nye kommunale arkiv, og derfor publiseres sakspapirene for konstituerende kommunestyremøte her, og ikke på innsynsportalen som vanlig.

Alle de tre gamle kommunestyrene fortsetter  sitt virke til og med 31.12.2019. Nye Narvik kommune etableres fra og med 1. januar 2020.

De tre gamle kommunestyrene fortsetter som forretningsministerium ut året. Det kan du lese mer om her.

Saker til behandling:

 • Kommunestyrevalget 2019.
 • Godkjenning.

Følgende valg for perioden 2019-2023:

 • Valg av formannskap.
 • Valg av ordfører.
 • Valg av varaordfører.
 • Valg av kontrollutvalg.
 • Valg av Hovedutvalg for plan og utvikling.
 • Valg av Hovedutvalg for oppvekst og kultur.
 • Valg av Hovedutvalg for helse og omsorg.
 • Valg av representanter til fylkeskretsen av Kommunenes Sentralforbund.
 • Inntreden i søksmål.

Det er leder i fellesnemnda, Rune Edvardsen, som kaller inn til og leder konstituerende møte for det nye kommunestyret.

Hvem som skal sitte i det nye kommunestyret kan du lese mer om her.