Nå kan ditt lag eller din forening søke penger fra en pott på 200.000 kroner!

Har du en ide til noe kulturelt - på tvers av gamle kommunegrenser?

Tysfjord, Narvik og Ballangen kommuner legges alle ned, og en ny kommune bygges opp fra grunnen av - nye Narvik kommune.

Fra 1. januar 2020 bor vi alle i det som skal bli nye Narvik kommune. Den kommunen er ikke bygd ennå. Det arbeidet pågår nå.

Et av målene med kultursatsingen er å mobilisere befolkningen gjennom kulturarrangementer.

Tilskuddsmidlene på kr. 200 000,– utlyses i to omganger med kr. 100 000,– vår 2019 og kr. 100 000,– høst 2019. Prosjekt Nye Narvik 2020 kan bidra med inntil kr 10 000,- til hvert arrangement/tiltak.

Følgende kriterier er vedtatt for tilskuddsmidlene:
• Søker må representere et frivillig lag eller forening
• Arrangementet/tiltaket må være et samarbeid i alle tre kommuner.
• Arrangementet/tiltaket må gjennomføres innen 31.03.2020
• Søknaden med en kort beskrivelse av tiltaket/arrangementet med et
 enkelt budsjett sendes til: elisabeth@ofotraadet.no
• Det må fremgå i markedsføringen at arrangementet er i samarbeid med
 Prosjekt Nye Narvik 2020, fellesnemd for kommunesammenslåing Narvik,
 Ballangen og Tysfjord.
• Søknadsfrist: 4. mai 2019

Her kan du lese mer om kultursatsingen.

Klikk for stort bilde

Fant du det du lette etter?