Nye gårdsnummer fra 1. januar 2020

Alle eiendommer i Norge er registrert med et gårds- og bruksnummer (gnr. bnr.) i det nasjonale eiendomsregisteret (matrikkelen). Det er påkrevd at alle eiendommene i en kommune skal ha et unikt nummer. I forbindelse med kommunesammenslåingen vil derfor alle gårdsnumrene i Tysfjord og Ballangen bli endret. Endringene trer i kraft 1. januar 2020. Du som eier trenger ikke gjøre noe.

Hva blir mitt nye gårdsnummer?

Eiendommene fra Tysfjord kommune får et tillegg på 200: 

  • Før sammenslåing: Gårdsnummer 1-91 
  • Etter sammenslåing: Gårdsnummer 201-291 (gjelder ikke gnr. som skal til Hamarøy kommune)

Eiendommene fra Ballangen kommune får et tillegg på 300: 

  • Før sammenslåing: Gårdsnummer 1-101
  • Etter sammenslåing: Gårdsnummer 301-401 

Eiendommene fra Narvik kommune endres ikke. 

Ingen bruksnummer, festenummer eller seksjonsnummer endres. 

En del eiendommer har fått ny adresse på grunn av sammenslåingen. Alle nye adresser er tatt i bruk. 

Folkeregisteret, Enhetsregisteret, NAV m.fl. vil få oppdaterte data fra matrikkelen automatisk.

Du som eier trenger ikke gjøre noe.