Oppsummering fellesnemnda 1. februar 2019

Dette ble bestemt i fellesnemnda 1. februar.Klikk for stort bilde

1. februar var det fellesnemnd for Nye Narvik kommune. En ny kommune skal bygges opp fra grunnen av, og fellesnemnda er det styrende organ for opprettelsen av den nye kommunen. De har det øverste politiske ansvaret for både forberedelsene og arbeidet med etableringen av Nye Narvik kommune.

Flere saker som vil ha betydning for hvordan den nye kommunen blir å se ut ble vedtatt på møtet i Fellesnemnda.

I Narvik kommunes innsynsportal kan du lese det komplette sakskartet og innstillingene til vedtak. Det vil bli oppdatert med protokoll og vedtak etter hvert.

  • Lars Skjønnås ble enstemmig vedtatt ansatt som rådmann for Nye Narvik kommune. Noe av det første han gjorde etter møtet var å få tre forskjellige pins med kommunevåpnene til Ballangen, Tysfjord og Narvik på brystet.
  • Prosjektleder kunne blant annet orientere om at nærmere 100 personer har startet arbeidet i de forskjellige delprosjekt-gruppene. De skal levere en ferdig rapport nå i vår, men allerede i løpet av februar skal de levere en første rapport.
  • Finansiering av kommunevalget 2019 ble vedtatt enstemmig av Fellesnemnda. Det er nemlig kommunevalg nå i år, og det betyr at det i september skal velges et kommunestyre for Nye Narvik kommune.
  • Omstillingsavtalen ble enstemmig vedtatt. Dette er en avtale som regulerer hvordan samarbeidet mellom arbeidsgiver og de ansattes organisasjoner skal gjennomføres i sammenslåingsprosessen. Omstillingsavtalen har vært etterlengtet blant ansatte i alle de tre kommunene. Det anbefales at alle de ansatte i Ballangen, Narvik og Tysfjord kommuner setter seg inn i omstillingsavtalen.
  • Hva skjer med kommunenes KF, AS og IKS (Kommunale Foretak, aksjeselskaper og Interkommunale selskaper)? Fellesnemnda gjorde et viktig prinsippvedtak, også det enstemmig. Her valgte nemnda å videreføre dagens avtaler og organisering slik den foreligger pr. 2018. De valgte altså å ikke gjøre vurderinger av selskapenes organisering på nåværende tidspunkt. De tre kommunene har organisert kommunalt eierskap på forskjellige måter, og det legges opp til at Nye Narvik kommune i løpet av 2020 skal utarbeide og vedta en ny eierskapsmelding for kommunale virksomheter.
  • Leder for arbeidsgruppen med nytt kommunevåpen orienterte om deres arbeid. Fristen for å komme med forslag har gått ut, og det har kommet inn 28 forslag. De har planlagt å hente inn en profesjonell aktør for å ferdigstille et mulig nytt kommunevåpen for Nye Narvik kommune. Mona Nilsen kunne fortelle at saken om kommunevåpen har engasjert mange i alle de tre kommunene.