Politisk møteplan for 2020

Den politiske møteplanen for 2020 er klar.

Dette er datoene for møter i hovedutvalg, formannskap og kommunestyre i Narvik kommune for kommende år.

  • Kommunestyrets møter er på torsdager fra 10.00-16.00.
  • Formannskapets møter er på torsdager fra 10.00-13.00.
  • Hovedutvalg for helse og omsorg, hovedutvalg for oppvekst og kultur, hovedutvalg for plan og utvikling og kontrollutvalget har møter på tirsdager fra 10.00-13.00.