Presenterte rapport for fellesnemnda, Kommunaldepartementet og Sametinget

2. oktober møttes fellesnemnda for nye Narvik, Kommunaldepartementet og Sametinget. Formålet var diskusjoner rundt hvordan samisk kultur, identitet og samfunnsliv kan håndteres i nye Narvik kommune.

I forbindelse med arbeidet i delprosjektet for samisk kultur, identitet og samfunnsliv har forskningsinstituttet NORCE (Norwegian Research Centre) utarbeidet en utredning vedrørende samiske forhold i nye Narvik kommune.

Formålet er å sitte igjen med et kunnskapsgrunnlag for diskusjoner, vurderinger og beslutninger om hvordan samisk kultur, identitet og samfunnsliv kan håndteres i nye Narvik kommune.

Arbeidet har resultert i en rapport som ble presentert for fellesnemnda for nye Narvik kommune, kommunaldepartementet og Sametinget.

Rapporten legges frem for fellesnemnda på det siste møtet i fellesnemnda - 16. oktober.

På møtet informerte Sametingspresident Aili Keskitalo om det samiske språkforvaltningsområdet samt tilhørende ordninger og virkemidler.

Kommunaldepartementet ved statssekretær Anne Karin Olli  orienterte om rettigheter og språkforvaltningsmidler. KMD hadde også med en oversikt over rettighetssituasjonen for lulesamisk på nordsiden av Tysfjord før og etter kommunedelingen 1. januar 2020.


Presentasjoner på møtet: