Slik ser det ut når nesten halvparten av tjenesteproduksjonen til en kommune skal planlegges

Klikk for stort bildeFørste steg i kommunesammenslåingen er gjort. Nå starter neste fase i arbeidet med å bygge nye Narvik kommune.

Første del av prosjekt Nye Narvik 2020 er gjort - kartleggingsfasen.

Delprosjektene som til sammen bygger nye Narvik kommune har levert første del av arbeidet de skal gjøre frem mot 1. januar 2020, når Ballangen, Narvik og Tysfjord kommuner er lagt ned og nye Narvik kommune er opprettet.

Første del av prosjektet handler om kartlegging - å utarbeide en oversikt over hva som finnes av tjenesteproduksjon, avtaler, brukere, ansatte og mye mer.

Her kan du lese mer om første del av arbeidet.

Delprosjektet for helse, omsorg og sosial er på flere måter et av de større delprosjektene, både i mengden og antall tjenester de leverer til innbyggere, og antallet ansatte.

For neste fase i kommunesammenslåingen har delprosjekt helse, omsorg og sosial opprettet fem faggrupper, som alle skal fordype seg innenfor begrensede områder. Faggruppene skal lage forslag til hvordan tjenesteproduksjonen innen helse, omsorg og sosial kan leveres i fremtiden.

Ansatte fra flere forskjellige fagfelt skal i løpet av mars måned se på hvordan man kan levere tjenestene. I første omgang handler det om å sørge for at alle tjenestene som må leveres, faktisk blir levert også når nye Narvik kommune er et faktum 1. januar 2020.

Dette er en oversikt over medlemmene i faggruppene, og arbeidsområdene deres:


Forkortelsen bak navnene
(N) = Narvik
(B)  = Ballangen
(T) = Tysfjord
(TV) = tillitsvalgt

Faggruppe 1:  Leder: Jon Ivar Sandnes (N) 
Arbeidsgruppen med fokus på differensierte tilbud for plasser i institusjon (inkl REO) og bofellesskap for eldre. Herunder også legetjenester og fysio/ergo for målgruppen. Felleskjøkken, matombringing, vaskeri og renhold.

Medlemmer: Åse Berit Vrenne (N), Cecile W Johansen (N), Hilde Johansen (T), Ulrika Nøstdahl (T), Elise Hindahl (N), Mai-Britt Svartis (N), Grethe Normark (N), Bente Martinsen (N) Merete Humstad (B), Guri Pettersen (B)

Faggruppe 2: Leder: Sanel Gabela (N)
 Arbeidsgruppen med fokus hjemmesykepleie, hverdagsrehabilitering og dagsentertilbud (se på dagsenter kapasitet og organisering) for eldre (og demente) samt den delen av fysio/ergo som arbeider med voksne. Denne gruppen har som fokus å ivareta hjelpebehov som bidrar til at  innbyggere kan bo hjemme lengst mulig. 

Medlemmer: Vigdis M Jørgensen (N), Siri Weie (N), Ørjan Anthonsen (N), Rikke Romstad (T), Gry Skårvik (T), Elisabeth Storeng (N), Børge Henriksen (N), Mia Wick(B), Ingrid Hanssen(B)

Faggruppe 3:  Leder: Kari Plener (N)
Barneavlastning, forebyggende arbeid, barnevern, helsesykepleier, fysio∕ergo  (som arbeid med barn∕unge) svangerskapsomsorgen.  Denne gruppen har som fokus å forebygging, gi god helsehjelp tidlig og iverksette tiltak for barn og foreldre med ulike problemstillinger. Her vil samhandling med barnehage og skole og kultur m.m stå sentralt. BTI - modellen vil være sentral.

Medlemmer: Kjersti Lunde (N), Irene Hanssen (N),Annelin Pettersen (T), Hege N Østnes (N), Helene Myklevold fra Nsf (B), Gunn B Andersen (N), Nina Finn (B) og Lise -Mari Sommerseth (TV N)

Faggruppe 4: Leder: Kjetil Karlsen (B) 
ROP, UH, Funksjonshemmede, NAV. Denne gruppen sørger for å hjelpe (ungdom og voksne) mennesker med innhold og aktiviteter i livet, med utgangspunkt i deres begrensninger (uavhengig om det er psykiatri, rus, PU eller funksjonshemminger, eller noe annet) (og litt pleie selvfølgelig). Overlappende områder her opp mot Agenda, Aktiv Ballangen, VTA dagsenter, etc

Medlemmer: Rita Solberg(plasstillitsvalgt), Arnt O Andreassen (N), Ann-Helen Jakobsen (T), Jørn Fridfelt (N). Kolbjørn Karlsen (N)
 

Faggruppe 5: Leder: Susann Rogander (B)
Allment tilgjengelige tjenester innen forebygging og behandling. Miljørettet helsevern, frisklivskoordinator, fastlegeordningen, legevakt, vaksinasjonskontor, hjelpemiddellager, Friskliv, LMT, kreftkoordinator/lindrende, Tildelingskontor, KE, demenskoordinator,HOS-rådgiver, omsorgsstønad, fritidsassistent/støttekontakt.

Medlemmer: Astrid Schøning (N), Grethe Feragen (N), Kristina Kaalstad (N), Anita Nøstdal (T), Arne Rasmussen (T), Per Thomas Hultstedt (BTN), Marianne Ødynn (B), Agnete Samuelsen Skutvik (B), Ingrid Nystad (B), Jenny Grundstad (N) og May-britt Svartis  (TV)