Tilskudd til lag og foreninger

Klikk for stort bildeHar du en ide til noe kulturelt - på tvers av gamle kommunegrenser?

Som en del av kultursatsingen frem mot den nye kommunen har fellesnemda for Nye Narvik kommune bevilget penger som skal mobilisere befolkningen gjennom kulturarrangementer. 

Frivillige lag og foreninger kan søke om tilskudd til kulturarrangement som bygger samhold på tvers av gamle kommunegrenser. 

Tilskuddsmidlene på kr. 190 000,- utlyses i to omganger og vi kan bidra med inntil kr. 10 000,- til hvert arrangement/tiltak. 

Følgende kriterier er vedtatt for tilskuddsmidlene:

  • Søker må representere et frivillig lag eller forening 
  • Arrangementet/tiltaket må være et samarbeid i alle tre kommuner
  • Arrangementet/tiltaket må gjennomføres innen 31.03.2020
  • Søknaden med en kort beskrivelse av tiltaket/arrangementet og med et enkelt budsjett sendes til: kjetil.moe@narvik.kommune.no 
  • Det må fremgå i markedsføringen at arrangementet er i samarbeid med Prosjekt Nye Narvik 2020, fellesnemnd for kommunesammenslåing Narvik, Ballangen og Tysfjord.


Midlene vil bli utbetalt i etterkant av de ulike arrangementene og etter at et enkelt regnskap og en rapport med beskrivelse av aktiviteten er mottatt. 

Søknadsfrist: 15. juli og 1.september 2019. 

Her kan du lese mer om kultursatsingen.

Kjetil starter som prosjektleder for kultursatsingen

Klikk for stort bilde