Tre kommuner skal bli en - prosjekt Nye Narvik 2020

Klikk for stort bildeNarvik, Tysfjord og Ballangen kommuner skal legges ned, og en ny kommune bygges opp fra grunnen av.

Fra 1. januar 2020 bor vi alle i det som skal bli nye Narvik kommune. Den kommunen er ikke bygd enda. Det arbeidet pågår nå.

Her på prosjektets egne hjemmesider kan du lese mer om nøyaktig hvordan det arbeidet foregår.

På siden vil du også finne blant annet fellesnemndas møter, sakspapirer - og informasjon om prosessen.

Foreløpig er det begrenset med informasjon på nettsidene, men etter hvert som prosjektet skrider frem er siden planlagt fylt med informasjon.

Et av målene med denne nettsiden er å gjøre så mye informasjon rundt prosessen tilgjengelig så tidlig som mulig.

Under fanen Hvorfor og hva vi ønsker å oppnå kan du lese mer om bakgrunnen til prosjektet, prosjektets mandater og styrende dokumenter.

Under fanen Slik bygger vi Nye Narvik kan du lese mer om hvordan arbeidet foregår, og hvem som har hvilke roller i prosessen.

Arbeidet med å bygge en ny kommune er blant annet organisert i flere delprosjekter. Delprosjekt-gruppene, og deres mål, vil bli presentert under fanen Delprosjekter.