Velkommen som innbygger i nye Narvik kommune!

Klikk for stort bildeBjørn Kristian Kvandal på eiendomsforvaltning og ordfører Rune Edvardsen. Tirsdag 31. desember ble det nye skiltet på rådhuset i Narvik avduket. Midnatt fires flagget med ankeret på rådhuset, og et nytt flagg med kommunevåpenet for nye Narvik heises.Nå er det like før nye Narvik kommune er en realitet. 31.12.2019 legges Ballangen, gamle Narvik og Tysfjord kommune ned.

Fra 1. januar 2020 bor vi alle i Narvik kommune.
 

Fra 1. januar 2020 vil denne nettsiden, www.nyenarvik.no ikke bli oppdatert. Hjemmesiden til nye Narvik kommune vil være www.narvik.kommune.no

Ønsker du å oppnå kontakt med Narvik kommune, kan du gjøre det både raskt og enkelt - digitalt. Vi har som mål å tilby digital tilgang til så mange som mulig av våre tjenester.

Bli kjent med Narvik kommune på hjemmesiden www.narvik.kommune.no og finn det som er viktig for deg. Vi jobber med å oppdatere informasjonen på nettsidene fortløpende.

Har du spørsmål? Ring oss gjerne på telefon: 76 91 20 00 eller send e-post til postmottak@narvik.kommune.no

Hjemmesiden er vårt første kontaktpunkt mellom innbyggere og kommunen. Der finner du detaljert informasjon om alt fra hvordan man søker barnehageplass, helse- og omsorgstjenester, til hvordan man leverer byggesøknader.

I tillegg er det selvfølgelig tre servicetorg hvor du kan treffe oss:

  • Servicesenteret i Ballangen (tidligere rådhus i Ballangen) 
  • Rådhuset i Narvik
  • Servicesenteret i Kjøpsvik (tidligere rådhus i Kjøpsvik)

Åpningstidene er mandag-fredag klokken 08.00-15.30.

Post til Narvik kommune kan du sende enten elektronisk til postmottak@narvik.kommune.no, eller til Postboks 64, 8501 Narvik.

Sentralbordet til Narvik kommune vil ligge i Kjøpsvik. Telefonnummeret er 76 91 20 00.

Organisasjonsnummeret for Narvik kommune er 959 469 059, mens kommunenummeret er 1806.

Kommunale tjenester

Vi innbyggere har høye forventninger til kommunen vi bor i. Kommunale tjenester er omfattende, og dekker mange aspekter av livet. Fra før vi blir født til etter vi har gått bort, er kommunen en del av livene våre.

Lokaldemokrati, økonomisk bærekraft, samfunnsutvikling, omsorgstjenester, skole og barnehage og mye mer. Lista er lang, og som innbyggere har vi stadig høyere forventninger til kvaliteten på kommunale tjenester.

Å bygge en ny kommune er både omfattende og omstendelig. Forberedelsene frem til 1. januar 2020 har handlet om interne prosesser og forberedelser til etablering av vår nye felles kommune. Det første året som ny kommune vil dreie seg om hvordan den nye felles kommunen på best mulig måte kan tilby gode tjenester på tvers av gamle kommunegrenser.

Husk, hele formålet med nye Narvik er nettopp å kunne tilby best mulig tilbud til alle oss innbyggere!

Mye vil bli nytt i nye Narvik. Nye rutiner og nye prosedyrer. Fra hvordan vi melder fra om feil på veinettet til hvordan offentlige høringer gjennomføres, eller hvordan vi som innbyggere søker om tjenester.

Informasjon om alt dette og mer finner du etter hvert på www.narvik.kommune.no, eller du kan møte opp på ditt nærmeste servicesenter.

Det er fortsatt de samme kommunalt ansatte som skal levere de samme gode tjenestene du har vært vant til. Målet er at tjenestetilbudet skal bli enda bedre!
Samtidig er det viktig å huske på at det er en omfattende prosess kommunen går gjennom. 

Alt vil ikke være klart fra 1. januar 2020. Vi skal fortsette å bygge den nye kommunen vår sammen -  i mange år fremover.