Administrativ organisering av nye Narvik kommune

Klikk for stort bildeRett før sommeren ble den formelle administrative organiseringen av nye Narvik kommune vedtatt - på enhetsnivå.

Innplasseringen av ansatte i nye Narvik kommune har startet.

3 av 5 kommunalsjefer er innplassert i stillinger i nye Narvik kommune.

Hva skjer i arbeidet med å bygge nye Narvik kommune?

Sakspapirene til fellesnemndas møte 4. juni finner du her.

Delprosjekt-gruppen for administrativ organisering av Nye Narvik kommune har blant annet følgende oppgaver og mål: