Administrativ organisering av nye Narvik kommune

Klikk for stort bildeRett før sommeren ble den formelle administrative organiseringen av nye Narvik kommune vedtatt - på enhetsnivå.

Dette er organisasjonskartet for nye Narvik kommune. Det viser enhetene i nye Narvik kommune, og under hvilket kommunalområde det hører til.

 

Det betyr at ikke alle tjenester vises i dette organisasjonskartet.

Hva er den administrative organiseringen ikke?

Dette er ikke en bemanningsplan for den nye kommunen.
Ansatte kan ikke se etter sin jobb, og forvente å finne den i denne modellen.
Innbyggere kan ikke se etter spesifikk tjenesteproduksjon basert på sted.

Dette er fargekodene i organisasjonskartet: 

  • Rådmannsnivået, (fargekode svart)
  • Administrativ organisering av kommunalområde-nivået, (fargekode rød).
  • Administrativ organisering av enhetsnivået, (fargekode mørk blå).

Slik har veien frem til i dag vært:

  • Delprosjekt-gruppene har kartlagt nå-situasjonen i de 3 kommunene.
  • Delprosjekt-gruppene har utarbeidet forslag til organiseringen av tjenesteproduksjonen.

Prosessen med å bygge nye Narvik kommune er delt opp i ulike delprosjekter, som alle består av ansatte og tillitsvalgte fra Ballangen, Narvik og Tysfjord kommuner. Frem til nå har de ulike delprosjekt-gruppene lagt ned en formidabel innsats i alle faser av arbeidet. Rapportene som er produsert, danner et oversiktlig og strukturert fundament for jobben med å sy sammen den formelle organiseringen av nye Narvik kommune.
 
På bakgrunn av innspillene fra delprosjekt-gruppene utarbeidet prosjektorganisasjonen utkast til administrativ organisering av nye Narvik.
 
Deretter har det vært gjennomført både informasjonsmøter og drøftinger med de hovedtillitsvalgte. Noen av innspillene har blitt tatt til følge, andre har ikke blitt tatt til følge.
 
Den endelige modellen for organisering av nye Narvik kommune er utarbeidet i samarbeid mellom rådmann for nye Narvik kommune, Lars Skjønnås, og prosjektleder for nye Narvik kommune, Viggo J. Dale. Vedtaket av formell administrativ organisering er gjort av prosjektleder for nye Narvik kommune.

Hva skjer videre?
 
26. mars ble den overordnede administrative organiseringen vedtatt. Da var det klart at det blir fem sektorer/kommunalområder, og fem kommunalsjefer i den nye kommunen vi nå bygger.
 
Vedtatt administrativ organisering på enhetsnivå (3. juli) er en viktig milepæl i arbeidet med å bygge nye Narvik kommune. Mange mål og videre deler av prosessen har vært avhengig av å ha dette på plass.

Hele vedtaket om administrativ finnes blant annet i innsynsportalen.

Utover høsten vil flere ting skje i rekkefølge:

  • Alle 5 kommunalsjefsstillinger skal avklares
  • Enhetsledere innplasseres
  • Bemanningsplaner utarbeides
  • Innplassering starter - nye arbeidsavtaler utarbeides 

Mye av dette foregår i parallelle prosesser - og hvert punkt avhenger av punktet foran. Alle spørsmål som hva skjer med jobben min er ikke mulig å svare fullt ut på i dag. Med administrativ organisering vedtatt vil det arbeidet få fortgang. 

Først når kommunalsjefer og enhetsledere er innplassert, og bemanningsplaner er utarbeidet, vil innplassering av ansatte kunne starte opp, i stor skala.

Innplasseringen av ansatte i nye Narvik kommune har startet.

3 av 5 kommunalsjefer er innplassert i stillinger i nye Narvik kommune.

Hva skjer i arbeidet med å bygge nye Narvik kommune?

Sakspapirene til fellesnemndas møte 4. juni finner du her.

Delprosjekt-gruppen for administrativ organisering av Nye Narvik kommune har blant annet følgende oppgaver og mål: