Slik bygges helse, omsorg og sosial i nye Narvik kommune.

Første steg i kommunesammenslåingen er gjort. Nå starter neste fase i arbeidet med å bygge nye Narvik kommune.

Helse, omsorg og sosial er det største delprosjektet, målt i omfang og størrelse på enhetene. Til sammen utgjør også helse, omsorg og sosial 45 prosent av de kommunale budsjettene.

Målene for delprosjekt helse, omsorg og sosial vil presenteres her.