- Det er et enormt fagfelt. Vi tar vare på mennesker fra før de er født til de dør

Klikk for stort bildeHelse, omsorg og sosial er det største delprosjektet, målt i omfang og størrelse på enhetene. Til sammen utgjør også helse, omsorg og sosial 45 prosent av de kommunale budsjettene.

24 timer i døgnet, syv dager i uken 365 dager i året leverer de tjenester spredt over hele Nye Narvik kommune. I tillegg er selve fagfeltet de dekker stort.

 • Vi tar vare på mennesker fra før de er født til de dør.

Det sier Heidi Eriksen Laksaa. Hun er ansvarlig og leder for delprosjektet. Delprosjekt-gruppen er en partssammensatt gruppe.

 

Delprosjekt helse, omsorg og sosial:

 • Heidi Eriksen Laksaa, kommunalsjef Narvik kommune
 • Andre Kimsaas, helse og omsorgssjef i Ballangen kommune
 • Lill-Tove Hansen, helse og omsorgssjef i Tysfjord kommune
 • Heidi Johnsen, prosjektmedarbeider i delprosjektet
 • Elin Kvanmo, hovedtillitsvalgt Fagforbundet Ballangen
 • Tove Fikseth, hovedtillitsvalgt Fagforbundet Narvik
 • Hilde Johansen, plasstillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund
 • Marielle Hvalryg Pettersen, hovedtillitsvalgt norsk sykepleierforbund 

På grunn av størrelsen på enhetene har delprosjekt-gruppen også knyttet til seg flere ressurspersoner i alle de tre kommunene.

Første del av arbeidet i alle delprosjekt-gruppene har vært å utarbeide en oversikt over hva som eksisterer av tjenesteproduksjon i alle de tre kommunene.
For helse, omsorg og sosial har det betydd spørreundersøkelser til samtlige tjenester i Ballangen, Tysfjord og Narvik kommuner.

Noen av spørsmålene har vært:

 • Type tjeneste
 • Statistikk
 • Årsverk
 • Lokaliteter
 • Sentrale nøkkeltall
 • Antall brukere
 • Behov

 

I stor grad er det snakk om døgnbaserte tjenester, altså tjenester som leveres døgnet rundt. Det er ikke rom for hull i tjenesteproduksjonen - alt må være på plass fra 1. januar 2020.

Sykehjem, hjemmesykepleie, legevakt, åpen helsestasjon for ungdom og barnevern er bare noen eksempler på tjenester som faller inn under helse, omsorg og sosial.

Noe av det første delprosjektet gjorde etter oppstart var å kalle inn til et fellesmøte med alle enhetslederne i alle de tre kommunene.

Sammen utarbeidet de skisse over hva skal være målsetningene for deres tjenester i fremtiden, i Nye Narvik kommune.

 • Vi spurte oss selv “hva ønsker vi med disse tjenestene i fremtiden?”. Ikke bare ut fra sammenslåingsprosessen, men hva er målet for tjenesteytelsen til brukerne - altså innbyggerne, sier Heidi Eriksen Laksaa.
 • Samtidig er ikke dette tiden for revolusjoner i hvordan tjenestene ytes. Det blir ikke store endringer, nå skal vi sikre at grunnlaget er på plass til 1. januar.
 • Samtidig vet vi at det er store utfordringer i vente i fremtiden. Vi blir flere eldre som alle lever lengre, samtidig som det blir færre arbeidsføre kontra de som trenger kommunale tjenester.
 • Helse, omsorg og sosial er et fagområde som er sterkt styrt av lover, forskrifter og nasjonale veiledere. En viktig del av delprosjektets arbeid har vært en kartlegging av slike sentrale føringer
 • Det er mange nasjonale føringer og forskrifter virksomheten må innrettes etter. Det er mye tjenesteproduksjon kommuner ikke kan velge bort, men  må levere.

Neste steg for delprosjekt helse, omsorg og sosial er opprettelsen av faggrupper, som alle skal fordype seg innenfor begrensede områder. Faggruppene skal så lage detaljerte forslag til hvordan tjenesteproduksjon innen helse, omsorg og sosial kan leveres i fremtiden.

 • Målet er at hvis brukerne merker noe som helst, så skal de merke at det blir bedre kvalitet på tjenestene som leveres.
 • Uavhengig av hvor du bor i vår nye kommune skal du kunne få gode og likeverdige tjenester.

 

Nye Narvik kommune åpner for muligheter som til nå har vist seg å være utfordrende, for alle de tre kommunene:

 

 • Særlig spesialiserte fagområder kan være en utfordring. I Narvik har vi hatt problemer med nok omfang og behov til å finansiere enkelte spesialiserte fagområder. Samtidig har Ballangen vært eksepsjonelt ivrige og gode med folkehelse. Det er bare eksempler på noe av det vi håper å kunne spre til hele Nye Narvik.

 

 • Alle tre kommunene har sine styrker. Nå handler arbeidet om å ta med oss det gode inn i den nye kommunen.