Helse, omsorg og sosial - hvem gjør jobben og hva er målene

Målene for delprosjekt helse, omsorg og sosial vil presenteres her.

Medlemmer/ansvarlig delprosjekt helse, omsorg og sosial:
Klikk for stort bildeHeidi Eriksen Laksaa, kommunalsjef Narvik kommune

 

 

 

 

 

Klikk for stort bildeAndre Kimsaas, helse og omsorgssjef i Ballangen kommune

 

 

 

 

 

Klikk for stort bildeLill-Tove Hansen, helse og omsorgssjef i Tysfjord kommune

 

 

 

 

 

Klikk for stort bildeHeidi Johnsen, prosjektmedarbeider i delprosjektet

 

 

 

 

 

Klikk for stort bildeElin Kvanmo, hovedtillitsvalgt Fagforbundet Ballangen

 

 

 

 

 

Klikk for stort bildeTove Fikseth, hovedtillitsvalgt Fagforbundet Narvik

 

 

 

 

Hilde Johansen, plasstillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund
Marielle Hvalryg Pettersen, hovedtillitsvalgt norsk sykepleierforbund 

Thomas Hultstedt, kommuneoverlege