Delprosjekt-gruppen for juss og juridiske avtaler har et stort stykke arbeid foran seg i månedene frem til 1. januar 2020. En del av arbeidet med å bygge Nye Narvik er nemlig å gå gjennom alt det som finnes av avtaler i alle de tre kommunene.

Delprosjekt-gruppen for jus har blant annet følgende oppgaver og mål: