- Vi samler inn og gjennomgår hver eneste avtale

Klikk for stort bildeDelprosjekt-gruppen for juss og juridiske avtaler har et stort stykke arbeid foran seg i månedene frem til 1. januar 2020. En del av arbeidet med å bygge Nye Narvik er nemlig å gå gjennom alt det som finnes av avtaler i alle de tre kommunene.

Første fase av delprosjektene handler om kartlegging og utarbeidelse av en oversikt over status i dag.

  • Vi er i gang med å skaffe oversikt over det faktiske forbruket av advokattjenester og behovet for juridisk bistand i kommunene, slik at vi på sikt vil kunne anslå det fremtidige behovet i den nye kommunen, sier Anette Olsen.

Delprosjektet for juss er det eneste av alle delprosjektene som foreløpig kun består av medlemmer fra en av de tre kommunene, Narvik kommune.

Her kan du se hvem som gjør jobben i delprosjektet, og målene for delprosjektet juridiske avtaler/juss.

I dag er det kun Narvik kommune som har fast ansatte advokater, så delprosjektet samarbeider og koordinerer med administrativ ledelse i Ballangen og Tysfjord kommuner.

Delprosjekt juridiske avtaler/juss:

  • Anette Olsen, kommuneadvokat Narvik kommune
  • Karin Glemmestad, advokatfullmektig hos kommuneadvokaten
  • Ole Ramberg, tillitsvalgt for juristene i kommunen
  • Trond Gustavson, fagansvarlig innkjøp i Narvik kommune, advokat

Neste steg i delprosjektet handler om å utarbeide en samlet oversikt over alle avtaler i de tre kommunene. Målet er å harmonisere avtalene for å møte de fremtidige behovene i Nye Narvik kommune.

  • Har vi dobbel dekning av noe? Har vi trippel dekning av noe? Vi skal gå gjennom hver enkelt av avtalene, og det inkluderer å se på vilkårene. I noen tilfeller vil det holde med kun en avtale, og da skal vi se på oppsigelsesklausulene.
  • Dette er et stort gjøre-arbeid, og alle ledd i de tre kommunene har fått henvendelser fra oss om å rapportere sine avtaler til oss. Foreløpig er den største delen av arbeidsbyrden ute i enhetene i Ballangen, Narvik og Tysfjord.

Det forklarer Anette Olsen. Hun er kommuneadvokat i Narvik kommune, og ansvarlig for delprosjekt-gruppen juss.

  • Dette er en ordentlig ryddesjau, rett og slett. Alt fra abonnementer til leasing av biler og innkjøp av binders. Alle enhetene i Ballangen, Tysfjord og Narvik kommuner må utarbeide en oversikt over hva de har av avtaler og rapportere det inn, sier Anette Olsen.
  • Vår utfordring er tidsbruken. Vi som alle de andre enhetene har ordinær drift. Oppgavene knyttet til kommunesammenslåingen kommer på toppen av daglig drift. Men jobben vi gjør er faglig veldig spennende. Vi gleder oss også til å få nye kolleger og at kommunen skal bli større, sier Anette Olsen.