Næringsutvikling i nye Narvik kommune

Delprosjekt-gruppen har blant annet følgende mål og oppgaver:

Ballangen, Narvik og Tysfjord kommuner eier alle tre flere kommunale virksomheter. Nå har arbeidet med å samle alle i en revidert eierskapsmelding for nye Narvik kommune - og vi trenger innspill fra styrene i alle virksomheter som er helt eller delvis eid av Ballangen, Narvik og Tysfjord kommuner.

Lennarth Kvernmo (46) fra Gratangen er ansatt i prosjektstilling som næringsrådgiver i nye Narvik kommune.