Økonomi

Delprosjekt-gruppen for økonomi har blant annet følgende oppgaver og mål:

24. april var det møte i fellesnemnda med særskilt fokus på økonomi. Ballangen, Tysfjord og Narvik kommuner kunne alle presentere budsjetter for 2018 i balanse.