Oppvekst - hvem gjør jobben og hva er målene

Dette er delprosjekt-gruppen for oppvekst.

Takket være allerede eksisterende nettverk er samarbeid på tvers av kommunegrenser noe både barnehager og skoler i regionen er godt vant med.