Samarbeid på tvers av grenser er noe vi allerede er gode på

Klikk for stort bildeTakket være allerede eksisterende nettverk er samarbeid på tvers av kommunegrenser noe både barnehager og skoler i regionen er godt vant med.

Både Tysfjord og Ballangen har det siste året vært med i styrernettverket, mens skolefaglig rådgiver og oppvekstkoordinator i Ballangen kommune, Gro Hoseth, har vært med i rektornettverket.

Både styrerne i barnehagene og rektorene i skolene møtes jevnlig for å utveksle erfaringer og samarbeide om alt fra rutiner til prosjekter. Barnehagene i styrernettverket og rektorene i rektornettverket.

  • Vi har allerede samarbeidet om flere prosjekter og utarbeidet gode rutiner i fellesskap. Vi er allerede godt i gang med å sy sammen oppvekstsektoren, sier Anita Brønmo, rektor på Kjøpsvik skole.
  • Nå handler det om å få til kunsten å ha møter der ikke alle må være fysisk tilstede. I dag er det mange muligheter for slike møter, nå handler det om å lære seg å bruke dem på en best mulig måte, sier Ragnhild Opdahl, enhetsleder i Rallar`n barnehage i Narvik.

Her kan du lese hvem som gjør jobben i delprosjektet.

Tysfjord, Narvik og Ballangen kommuner legges alle ned, og en ny kommune bygges opp fra grunnen av - nye Narvik kommune.

Fra 1. januar 2020 bor vi alle i det som skal bli nye Narvik kommune. Den kommunen er ikke bygd ennå. Det arbeidet pågår nå.

Rent praktisk er prosessen med å bygge nye Narvik kommune delt opp i ulike delprosjekter, som alle dekker ulike fagområder. I første fase av sammenslåingen har delprosjektene utarbeidet kartleggingsrapporter som som viser status i dagens tre kommuner.

Ansvarlig for delprosjektet er Tommy Eide, seniorrådgiver ved rådmannens stab i Narvik kommune. Han forteller at delprosjektet har vært opptatt av at tanker og ideer fra enhetene selv skal nå frem til det ferdige produktet som skal bli nye Narvik kommune.

  • For oppvekst skal ikke prosessen være toppstyrt og lederstyrt. Vi tar med oss innspill til både struktur og organisering fra alle nivåer av tjenesteproduksjonen, sier Tommy Eide.

Et poeng som er unikt for skolesektoren er skoleåret. Skoleåret starter på høsten, og går frem til neste sommer, mens den nye kommunen er et faktum fra 1. januar 2020. Siste dag i desember legges dagens Ballangen, Narvik og Tysfjord kommuner ned. Det krever gode forberedelser i oppvekstsektoren.

Klikk for stort bilde

 

 

Samtidig sier delprosjektet for oppvekst at hele konseptet med å samarbeide på kryss og tvers av gamle grenser så langt har falt riktig så naturlig. I Narvik kommune har det blant annet vært tradisjon i en årrekke med samarbeid mellom private og kommunale barnehager.

Medlemmene i delprosjektet nevner både RKK-Ofoten, Regionalt kontor for kompetanseutvikling for Ofoten og andre nettverk. Skolene har i flere år holdt på med desentralisert kompetanseutvikling på en regional skala. Fylkeskommunen har også drevet skolering på regionalt nivå i mange år.

  • Vi er ikke fremmed for å samarbeide. Vi har allerede gjort det på flere områder i lang tid, av ren nødvendighet, sier Gro Hoseth, skolefaglig rådgiver og oppvekstkoordinator i Ballangen kommune.
  • Sånn sett er vi kanskje litt heldig i vår sektor. Både på ledernivå og nedover i organisasjonene så kjenner mange hverandre allerede. Vi har allerede møttes, og det kommer helt naturlig å samarbeide med hverandre, sier Gro Hoseth.