Det handler om folk

Klikk for stort bildeDelprosjektet personal- og arbeidsgiverpolitikk er et av de mer innovervendte delprosjektene.

  • Fra ansette til pensjon, hele det løpet skal både styres og støttes opp slik at de ansatte kan levere gode tjenester til innbyggerne, sier Anne Kalvik, rådgiver HR Narvik kommune. 

Både delprosjektet og HR selv har lite innbyggerkontakt, men det handler om å legge til rette for å kunne gi gode tjenester til innbyggerne.

Her kan du lese mer om hvem som er med i delprosjektet, og hva målene er.

Konkret handler det om retningslinjer, rutiner, særavtaler og lønnsavtaler. Blant annet skal det utarbeides nye arbeidsavtaler for godt over 2.000 ansatte i nye Narvik kommune. Reglement, retningslinjer, særavtaler og lønnsavtaler skal også samordnes.

  • Det handler om folk, oppsummer Ingunn Foshaug, personalleder i Tysfjord kommune.

Så langt har delprosjektet utarbeidet en oversikt over rutinene og reglene som finnes i dagens tre kommuner. Flere av medlemmene i delprosjektet har også vært med å utarbeide omstillingsavtalen.

  • Overordnet administrativ organisering for nye Narvik kommune er vedtatt, og da ser vi nedover i organisasjonen. Vi skal samordne retningslinjer, særavtaler og lønnsavtaler. Det skal være en sammenhengende personalpolitikk fra øverst til nederst i organisasjonen, sier Ingunn Foshaug, personalleder i Tysfjord kommune og leder i delprosjekt personal- og arbeidsgiverpolitikk.

Delprosjekt-gruppen for personal- og arbeidsgiverpolitikk har blant annet følgende oppgaver og mål: