Samisk kultur, identitet og samfunnsliv

Delprosjekt-gruppen har blant annet følgende mål og oppgaver:

  • Kartlegge status for samisk kultur, identitet og samfunnsliv
  • Utarbeide forslag til håndtering av samisk kultur, identitet og samfunnsliv i Nye Narvik kommune

Medlemmer/ansvarlig:

  • Lars Filip Paulsen, leder
  • Ingolf Kvandal
  • Birgit Stenseng, tillitsvalgt
  • Arbeidsutvalget tiltrer etter egne vurderinger