For å gjennomføre målene i delprosjektet har delprosjekt-gruppen hentet inn ressurser underveis fra alle de tre kommunene. Det er mye kunnskap som sitter i veggene fordelt på Ballangen, Narvik og Tysfjord som nå systematiseres.

Delprosjekt-gruppen for veg og park har blant annet følgende oppgaver og mål: