Hvor mange stikkrenner finnes i nye Narvik - og hvor er de alle sammen?

Klikk for stort bildeFor å gjennomføre målene i delprosjektet har delprosjekt-gruppen hentet inn ressurser underveis fra alle de tre kommunene. Det er mye kunnskap som sitter i veggene fordelt på Ballangen, Narvik og Tysfjord som nå systematiseres.

Veg og park forvalter, drifter, vedlikeholder og investerer i store deler av det offentlige “gulvet”. Infrastruktur vi alle er avhengige av på forskjellige måter, sier Trond Solberg.

Fagområdene i delprosjekt Veg og park er variert:

  • Veier
  • Parker
  • Offentlige lekeplasser
  • Parkering
  • Verkstedvirksomhet

Oversikt over delprosjekt-gruppen:

 

  • Trond Solberg, leder
  • Kristoffer vik
  • Rune Hjallar
  • Pål Strøm Jensen
  • Sigbjørn Normann, tillitsvalgt (Nito)

Hvor mange stikkrenner finnes i nye Narvik - og hvor er de alle sammen?

Et enkelt spørsmål - men vet ingen svaret kan konsekvensene bli store.

Slutter en stikkrenne å fungere uten at kommunen vet at den eksisterer kan det bli både store og dyre skader. Ikke minst - unødvendige skader på alt fra hus og hjem til kommunale veier.

Noe så enkelt som hvor sluker, stikkrenner og mer finnes virker kanskje ikke som et stort og viktig spørsmål, men slutter en stikkrenne å fungere uten at man vet at den finnes kan konsekvensene bli store. I det rette været, eller feil vær, kan en stikkrenne som flyter over føre til store skader på alt fra hus, hjem og bygninger til kommunale veier.

Kartleggingen vi gjennomførte i første del av arbeidet med å bygge ny kommune har vist oss flere utfordringer vi kan jobbe med. For delprosjektet vårt har det vært viktig å få hovedutfordringene for fagområdene som faller inn under Veg og park på bordet.

Hva eier Ballangen, Narvik og Tysfjord kommune av utstyr for å vedlikeholde kommunale veier, parker og anlegg? Hvilket utstyr trenger oppgradering og vedlikehold, og hvilket utstyr kan brukes mer hensiktsmessig enn det gjør i dag?

Delprosjekt-gruppen for Veg og park har arbeidet for å dokumentere både volum av infrastruktur i Ballangen, Narvik og Tysfjord, men også tilstanden på infrastrukturen. Slik kan analyser og prioriteringer gjennomføres med nøyaktighet i nye Narvik kommune, for å best utnytte de rammene enhetene tildeles hvert år. Kun ved å vite hva som finnes og tilstanden på det man har kan man gjøre prioriteringer som vektlegger kost og nytte på eventuelle tiltak.

Listen over informasjon som har blitt og blir samlet inn er lang: Asfalt, grusveg, bredde, lengde, kantstein, fortau, grøfter, rekkverk, stikkrenner, sluker, bekkeinntak, flomveier, murer, fjellskjæringer, tineanlegg, gatelys, parker, lekeplassutstyr, minnesmerker og mer.

Hva Ballangen, Narvik og Tysfjord kommuner selv utfører av tjenester i dag, og hva de tre kommunene kjøper av tjenester er også blant det delprosjekt-gruppen har fokusert på å dokumentere.

Alt dette er viktige spørsmål når man skal diskutere budsjett og hvordan ressursene vi har tilgjengelig skal brukes. Vi har arbeidet for å finne løsninger som bidrar til rasjonell og økonomisk effektiv drift.

Det er også forskjellige nivå på alt fra eierskap til volum og tilstand på flere av områdene som dekkes av Veg og park. Hvilke veier er kommunale, og hvilke veier er private? Dette er bare noen av spørsmålene det er viktig å få avklart når vi nå bygger nye Narvik kommune.