Godkjente valglister

Fristen for innlevering av listeforslag til høstens kommunestyrevalg var 1. april. Forslagene er godkjent av valgstyret. Her finner du hvilke partier som
stiller valgliste ved kommunestyrevalget i din kommune. Valglistene til fylkestingsvalget kunngjøres særskilt.

Iht. valglovens § 6-8 må klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, fremsettes innen 7 dager etter
offentliggjøring av de godkjente valglistene. Klagen sendes valgstyret i kommunen på den adressen som er oppgitt under.

Følgende valglister er godkjent:
• Arbeiderpartiet
• Fremskrittspartiet
• Høyre
• Kristelig Folkeparti
• Liberalistene
• Miljøpartiet De Grønne
• Senterpartiet
• SV - Sosialistisk Venstreparti
• Rødt
• Venstre

Valglistene er lagt ut til gjennomsyn på følgende steder: Narvik rådhus, Ballangen rådhus og rådhuset i Kjøpsvik

Valgstyret i Narvik

Telefon 76 91 20 00
Narvik kommune

Last ned

godkjente valglister  (PDF, 41 kB)

(listene ble godkjent i valgstyret 22. mai 2019.)
Valg 2019