Valglokale forhåndsstemming

Det er mulig å forhåndsstemme til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 fra og med 12. august til og med 6. september.

Valgkort

Valgdirektoratet har sendt ut valgkortene for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.

Ungdommer fra hele nye Narvik samlet (2)

Ungdomsgruppa Sementongan i Kjøpsvik startet Sementblues 2019 med en rusfri ungdomskonsert for ungdom i hele regionen.

Ballangen, Narvik og Tysfjord kommuner eier alle tre flere kommunale virksomheter. Nå har arbeidet med å samle alle i en revidert eierskapsmelding for nye Narvik kommune - og vi trenger innspill fra styrene i alle virksomheter som er helt eller delvis eid av Ballangen, Narvik og Tysfjord kommuner.

Mantallet

For å kunne stemme ved høstens valg til kommunestyre- og fylkestingsvalget må du stå i manntallet.

I forbindelse med kommunesammenslåing mellom Narvik kommune, Ballangen kommune og Tysfjord kommune vil en del adressenavn, navn på veger og gater, måtte endres. Dette fordi det er 20 like adressenavn i de 3 kommunene som skal slås sammen. Når kommuner slås sammen er det viktig å unngå - ikke bare like adressenavn, men også adressenavn med likelydende uttale. Klare og entydige adresser skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte skal kunne finne frem til bygninger og boliger, eller andre steder som det er viktig å finne frem til.

Fristen for innlevering av listeforslag til høstens kommunestyrevalg var 1. april. Forslagene er godkjent av valgstyret. Her finner du hvilke partier som
stiller valgliste ved kommunestyrevalget i din kommune. Valglistene til fylkestingsvalget kunngjøres særskilt.

Rune Edvardsen åpner Kjeldebotndagan 2019

Leder i fellesnemnda for nye Narvik og ordfører i Narvik, Rune Edvardsen hadde æren av å åpne Kjeldebotndagan!

De tre kommunestyrene i Ballangen, Narvik og Tysfjord samlet

Torsdag 20. juni vedtok de tre kommunestyrene i Ballangen, Narvik og Tysfjord enstemmig nytt kommunevåpen for nye Narvik kommune.

Bystyret i Narvik

Torsdag 20. juni 12.30 er det felles kommunestyremøte for Ballangen, Narvik og Tysfjord kommuner.

Har du en ide til noe kulturelt - på tvers av gamle kommunegrenser?

Styringsgruppa

Kjetil Moe er engasjert som prosjektleder for kultursatsingen i regi av nye Narvik kommune.

Emma Kristensen

Tysfjord kommune og Prosjekt Nye Narvik 2020 inviterte torsdag Tysfjords innbyggere til en uformell prat om prosessen med å bygge ny kommune. Administrasjonen i Tysfjord kommune, prosjektorganisasjonen for nye Narvik 2020 og politikere i fellesnemnda var på forskjellige tidspunkter tilgjengelige for både en uformell prat og spørsmål om nye Narvik.

Viggo J

Sakspapirene til fellesnemndas møte 4. juni finner du her.

De tre ordførerne

Tirsdag 7. mai ble det presentert forslag til nytt kommunevåpen for nye Narvik.

FN 7 mai

På møtet skal blant annet forslag til kommunevåpen for nye Narvik kommune presenteres.

Kay Meløysund i fellesnemnda

24. april var det møte i fellesnemnda med særskilt fokus på økonomi. Ballangen, Tysfjord og Narvik kommuner kunne alle presentere budsjetter for 2018 i balanse.

Faggrupper HOS 1

Slik bygges helse, omsorg og sosial i nye Narvik kommune.

Lærere på skolebenken

Før helgen var det lærerne selv som satt på skolebenken i Ballangen kommune.

Allmøte ansatte i Ballangen 5

Prosjektorganisasjonen for nye Narvik kommune har tatt initiativ til allmøte for ansatte i Ballangen, Narvik og Tysfjord kommuner.

Tysfjord rådhus

Prosjektorganisasjonen for nye Narvik kommune har tatt initiativ til allmøte for ansatte i Ballangen kommune.

Prosjektorganisasjonen for nye Narvik kommune har tatt initiativ til allmøte for ansatte i Ballangen kommune.

Fellesnemndas møte i Ballangen 26

På fellesnemndas møte 26. mars ble blant annet innstillingen for kultursatsing inn mot ny felles kommune vedtatt. Inntil to millioner kroner ble bevilget til et kulturprogram frem mot 2020.

Prosjektorganisasjonen for nye Narvik kommune

Første del av arbeidet med å bygge en ny kommune er gjennomført - noe så enkelt og samtidig viktig som en omfattende kartlegging av dagens tre kommuner.

Fellesnemnda 26

26. mars var det møte i fellesnemnda i Ballangen.

Fellesnemnda i Ballangen

Alle møtene i fellesnemnda kan ses både direkte og i opptak - på fellesnemndas egen Youtube-konto.

Rådhuset i Ballangen

26. mars 2019 er det nytt møte i fellesnemnda. Dette er sakene som skal opp.

Workshop tillitsvalgte 3

13. mars var tillitsvalgte i nye Narvik kommune invitert til å gi sine innspill i prosessen med å lage ny administrativ organisering av nye Narvik kommune.

Oppstartsmøte samisk kultur, identitet og samfunnsliv 2

Hvordan skal samisk kultur, identitet og samfunnsliv forvaltes i nye Narvik kommune.

DSC_1044

De politiske partiene inviterte mandag 11. mars prosjektorganisasjonen for nye Narvik kommune til et felles politisk møte i Ballangen.

Listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019.

oppstart faggrupper

Første steg i kommunesammenslåingen er gjort. Nå starter neste fase i arbeidet med å bygge nye Narvik kommune.

enhetslederne

I starten av mars samlet prosjektorganisasjonen Nye Narvik 2020 enhetsledere fra Ballangen, Narvik og Tysfjord kommuner.

DSC_0489

Flere saker som vil ha betydning for hvordan den nye kommunen blir å se ut ble vedtatt på møtet i Fellesnemnda.

Geir Are Nyeng fra PwC

Mye av arbeidet med å bygge ny kommune avhenger av hvordan Nye Narvik skal organiseres politisk og administrativt. Nå er det tre konkrete forslag på bordet.

DSC_0641

26. februar var det møte i fellesnemnda - her kan du se møtet i opptak.

tysfjord_ballangen_narvik_logoene

Narvik, Tysfjord og Ballangen kommuner skal legges ned, og en ny kommune bygges opp fra grunnen av.

26. februar 2019 var det nytt møte i fellesnemnda. Dette var sakene som ble tatt opp.

Fellesnemnda første februar 2019 8

Dette ble bestemt i fellesnemnda 1. februar.

rådmann_lars_skjønnas_narvik_kommune_2018copyright_narvikkommune_test

Lars Skjønnås er den første ansatte i Nye Narvik kommune, som rådmann. I fellesnemndas møte 1. februar 2019 ble det enstemmig vedtatt at fra 1. januar 2020 er det Lars Skjønnås som blir rådmann.

Fant du det du lette etter?