Dette er valgprotokollene for kommunestyre- og fylkestingsvalget nye Narvik 2019.

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 er nå over, og de siste stemmene er telt opp.

Hva gjør vi. Hvorfor gjør vi det.
 

De siste formelle kommunestyremøtene i både Ballangen og Tysfjord ble holdt denne uken - men de folkevalgte fra forrige periode vil fortsatt ha en viktig rolle å fylle ut 2019.

I forbindelse med byggingen av nye Narvik arrangerer vi guidet busstur 8. september og 15. september.

Fra 26. august til og med 3. september er det kulturturne i hele nye Narvik, med både direktesendinger og folkemøter.

Dette er valgkretsene og stemmestedene for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.

Det er mulig å forhåndsstemme til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 fra og med 12. august til og med 6. september. Selve valgdagen er 9. september.

Valgdirektoratet har sendt ut valgkortene for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.

Ungdomsgruppa Sementongan i Kjøpsvik startet Sementblues 2019 med en rusfri ungdomskonsert for ungdom i hele regionen.

Ballangen, Narvik og Tysfjord kommuner eier alle tre flere kommunale virksomheter. Nå har arbeidet med å samle alle i en revidert eierskapsmelding for nye Narvik kommune - og vi trenger innspill fra styrene i alle virksomheter som er helt eller delvis eid av Ballangen, Narvik og Tysfjord kommuner.

For å kunne stemme ved høstens valg til kommunestyre- og fylkestingsvalget må du stå i manntallet.

I forbindelse med kommunesammenslåing mellom Narvik kommune, Ballangen kommune og Tysfjord kommune vil en del adressenavn, navn på veger og gater, måtte endres. Dette fordi det er 20 like adressenavn i de 3 kommunene som skal slås sammen. Når kommuner slås sammen er det viktig å unngå - ikke bare like adressenavn, men også adressenavn med likelydende uttale. Klare og entydige adresser skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte skal kunne finne frem til bygninger og boliger, eller andre steder som det er viktig å finne frem til.

Fristen for innlevering av listeforslag til høstens kommunestyrevalg var 1. april. Forslagene er godkjent av valgstyret. Her finner du hvilke partier som
stiller valgliste ved kommunestyrevalget i din kommune. Valglistene til fylkestingsvalget kunngjøres særskilt.

Leder i fellesnemnda for nye Narvik og ordfører i Narvik, Rune Edvardsen hadde æren av å åpne Kjeldebotndagan!

Torsdag 20. juni vedtok de tre kommunestyrene i Ballangen, Narvik og Tysfjord enstemmig nytt kommunevåpen for nye Narvik kommune.

Torsdag 20. juni 12.30 er det felles kommunestyremøte for Ballangen, Narvik og Tysfjord kommuner.

Har du en ide til noe kulturelt - på tvers av gamle kommunegrenser?

Kjetil Moe er engasjert som prosjektleder for kultursatsingen i regi av nye Narvik kommune.

Tysfjord kommune og Prosjekt Nye Narvik 2020 inviterte torsdag Tysfjords innbyggere til en uformell prat om prosessen med å bygge ny kommune. Administrasjonen i Tysfjord kommune, prosjektorganisasjonen for nye Narvik 2020 og politikere i fellesnemnda var på forskjellige tidspunkter tilgjengelige for både en uformell prat og spørsmål om nye Narvik.

Sakspapirene til fellesnemndas møte 4. juni finner du her.

Tirsdag 7. mai ble det presentert forslag til nytt kommunevåpen for nye Narvik.

På møtet skal blant annet forslag til kommunevåpen for nye Narvik kommune presenteres.

24. april var det møte i fellesnemnda med særskilt fokus på økonomi. Ballangen, Tysfjord og Narvik kommuner kunne alle presentere budsjetter for 2018 i balanse.

Slik bygges helse, omsorg og sosial i nye Narvik kommune.

Før helgen var det lærerne selv som satt på skolebenken i Ballangen kommune.

Prosjektorganisasjonen for nye Narvik kommune har tatt initiativ til allmøte for ansatte i Ballangen, Narvik og Tysfjord kommuner.

Prosjektorganisasjonen for nye Narvik kommune har tatt initiativ til allmøte for ansatte i Ballangen kommune.

Prosjektorganisasjonen for nye Narvik kommune har tatt initiativ til allmøte for ansatte i Ballangen kommune.

På fellesnemndas møte 26. mars ble blant annet innstillingen for kultursatsing inn mot ny felles kommune vedtatt. Inntil to millioner kroner ble bevilget til et kulturprogram frem mot 2020.

Første del av arbeidet med å bygge en ny kommune er gjennomført - noe så enkelt og samtidig viktig som en omfattende kartlegging av dagens tre kommuner.

26. mars var det møte i fellesnemnda i Ballangen.

Alle møtene i fellesnemnda kan ses både direkte og i opptak - på fellesnemndas egen Youtube-konto.

26. mars 2019 er det nytt møte i fellesnemnda. Dette er sakene som skal opp.

13. mars var tillitsvalgte i nye Narvik kommune invitert til å gi sine innspill i prosessen med å lage ny administrativ organisering av nye Narvik kommune.

Hvordan skal samisk kultur, identitet og samfunnsliv forvaltes i nye Narvik kommune.

De politiske partiene inviterte mandag 11. mars prosjektorganisasjonen for nye Narvik kommune til et felles politisk møte i Ballangen.

Listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019.

Første steg i kommunesammenslåingen er gjort. Nå starter neste fase i arbeidet med å bygge nye Narvik kommune.

I starten av mars samlet prosjektorganisasjonen Nye Narvik 2020 enhetsledere fra Ballangen, Narvik og Tysfjord kommuner.

Flere saker som vil ha betydning for hvordan den nye kommunen blir å se ut ble vedtatt på møtet i Fellesnemnda.

Mye av arbeidet med å bygge ny kommune avhenger av hvordan Nye Narvik skal organiseres politisk og administrativt. Nå er det tre konkrete forslag på bordet.

26. februar var det møte i fellesnemnda - her kan du se møtet i opptak.

Narvik, Tysfjord og Ballangen kommuner skal legges ned, og en ny kommune bygges opp fra grunnen av.

26. februar 2019 var det nytt møte i fellesnemnda. Dette var sakene som ble tatt opp.

Dette ble bestemt i fellesnemnda 1. februar.

Lars Skjønnås er den første ansatte i Nye Narvik kommune, som rådmann. I fellesnemndas møte 1. februar 2019 ble det enstemmig vedtatt at fra 1. januar 2020 er det Lars Skjønnås som blir rådmann.

Fant du det du lette etter?