Listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019.

Første steg i kommunesammenslåingen er gjort. Nå starter neste fase i arbeidet med å bygge nye Narvik kommune.

I starten av mars samlet prosjektorganisasjonen Nye Narvik 2020 enhetsledere fra Ballangen, Narvik og Tysfjord kommuner.

Flere saker som vil ha betydning for hvordan den nye kommunen blir å se ut ble vedtatt på møtet i Fellesnemnda.

Mye av arbeidet med å bygge ny kommune avhenger av hvordan Nye Narvik skal organiseres politisk og administrativt. Nå er det tre konkrete forslag på bordet.

26. februar var det møte i fellesnemnda - her kan du se møtet i opptak.

Narvik, Tysfjord og Ballangen kommuner skal legges ned, og en ny kommune bygges opp fra grunnen av.

26. februar 2019 var det nytt møte i fellesnemnda. Dette var sakene som ble tatt opp.

Dette ble bestemt i fellesnemnda 1. februar.

Lars Skjønnås er den første ansatte i Nye Narvik kommune, som rådmann. I fellesnemndas møte 1. februar 2019 ble det enstemmig vedtatt at fra 1. januar 2020 er det Lars Skjønnås som blir rådmann.