Administrative fellesfunksjoner

Delprosjekt-gruppen for administrative fellesfunksjoner og dens oppgaver og mål vil bli beskrevet her her.

Medlemmer/ansvarlige:

  • Iris Bartholsen, leder
  • Heidi Pedersen
  • Sandra Nilssen
  • To tillitsvalgte