Eiendomsforvaltning

Delprosjekt-gruppen for eiendomsforvaltning har blant annet følgende oppgaver og mål:

  • Utarbeide rapport for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV-rapport) for all eiendomsmessig infrastruktur i Nye Narvik kommune
  • I fellesskap med Nye Hamarøy kommune utarbeide teknisk tilstands- og verdirapport for kommunale eiendommer som skal deles mellom Nye Narvik kommune og Nye Hamarøy kommune
  • Klargjøring av bygninger og strukturer for tjenesteproduksjon og administrative funksjoner

Medlemmer/ansvarlige:

  • Morten F Hanssen, leder
  • Rune Hjallar
  • Pål Strøm Jensen
  • Tillitsvalgt
  • Hovedverneombud