IKT

Delprosjekt-gruppen for IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) har blant annet følgende oppgaver og mål:

 • Gjennomføre kartlegging av infrastruktur, systemer, arbeidsprosesser, rutiner, behov og løsninger for Nye Narviks IKT-systemer
 • Utarbeide økonomiske rammer og planer for prioritering og iverksetting av IKT-løsninger for Nye Narvik kommune
 • Ferdigstille og iverksette prøvedrift av digitale systemer for Nye Narvik kommune

Medlemmer/ansvarlig:

 • Per Jakobsen, leder
 • Trond Johan M. Tufthaug
 • Morten Ottestad
 • Marvin Wiik
 • Elin Fagerjord
 • Viggo Fedreheim
 • Tommy Bakke
 • Egil Skalltje
 • Tim Skau
 • Karen Strandenæs, tillitsvalgt