Politisk organisering

Klikk for stort bildeDelprosjekt-gruppen for politisk organisering av Nye Narvik kommune har blant annet følgende oppgaver og mål:

Arbeidsgruppens mandat er å konkretisere innholdet i politisk organisering for ny kommune. I dette inngår fremtidig organisering av frikjøpsordningen og sekretariat/støttefunksjonene til ordfører.

Delprosjekt-gruppen har hovedansvaret for utformingen og innstilling av forslag til modell for den politiske organiseringen av Nye Narvik kommune.

15. mars ble en arbeidsgruppe valgt i fellesnemnda for å jobbe med den politiske organiseringen (FN-sak 2019/15).

Klikk for stort bilde

 

 

Medlemmer:

  • Rune Edvardsen med varamedlem Geir Ketil Hansen
  • Tor Asgeir Johansen med varamedlem Guttorm Aasebøstøl
  • Per Kristian Arntzen med varamedlem Hermod Amundsen
  • Paul Rosenmeyer med varamedlem Kari Ann Nygård
  • Mona Nilsen med varamedlem Vegard Lind-Jæger
  • Prosjektleder stiller med administrativ ressurs.