Samarbeid Nye Narvik og Nye Hamarøy kommuner

Ekstern samarbeidsgruppe Nye Narvik kommune og Nye Hamarøy kommune vil bli presentert her.

Medlemmer/ansvarlig:

  • Arne Kvensjø, leder (Tysfjord kommune)
  • Erik A. Hopland (Hamarøy kommune)
  • Ørjan Higraff (Nye Hamarøy kommune)
  • Viggo Dale (Nye Narvik kommune)
  • Arbeidsutvalget tiltrer etter egne vurderinger