Samfunnsutvikling

Delprosjekt-gruppen for samfunnsutvikling vil bli presentert her.

Medlemmer/ansvarlig:

  • Marianne Dobak Kvensjø, leder
  • Rune Hjallar
  • Lars Filip Paulsen
  • Tillitsvalgt